Loading the player...

Alexander Nevsky (1938)

1h 52m

The story of how a great Russian prince led a ragtag army to battle an invading force of Teutonic Knights.

CAST: NIKOLAY CHERKASOV, NIKOLAI OKHLOPKOV, ANDREI ABRIKOSOV, DMITRIY ORLOV, VASILI NOVIKOV,NIKOLAI ARSKY, VARVARA MASSALITINOVA, VALENTINA IVASHOVA, ALEKSANDRA DANILOVA, VLADIMIR YERSHOV, SERGEI BLINNIKOV, IVAN LAGUTIN, LEV FENIN, NAUM ROGOZHIN, NIKOLAI APARIN, BORIS BELYAKOV, A. GULKOVSKI, LEONID IUDOV, IVAN KLYUKVIN, LYAN-KUN, FYODOR ODINOKOV, PAVEL PASHKOV, NIKOLAI VITOVTOV
DIRECTOR: SERGEI M. EISENSTEIN, DMITRIY VASILEV
DURATION: 112 MINS